Stiftelsen

Insamlingsstiftelsen Ebbas Änglar – till minne av Ebba Åkerlund verkar till förmån för barn i Sverige som saknar ekonomiska förutsättningar att utveckla sin talang och sina ambitioner inom främst det idrottsliga eller kulturella området.

Ebbas Änglar kommer också att ha möjlighet att en gång per år dela ut en änglagåva till en redan befintlig hjälporganisation med upp till 40 % av insamlade medel.

Verksamheten i Insamlingsstiftelsen Ebbas Änglar – till minne av Ebba Åkerlund baseras på gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Stiftelsen har medvetet valt att hjälpa barn lokalt. Det finns många insamlingar och hjälporganisationer till förmån för barn som har det svårt utanför Sveriges gränser. Ebbas Änglar vill därför fokusera på det behov av hjälp som finns i vår närhet.

En änglagåva kan sökas av dig som har ett barn i din närhet som du anser behöver hjälp att utveckla sin talang eller att nå sina mål. Barnet ska inte ha fyllt 18 år innan ansökningstidens slut för att få ta emot änglagåvan. Ebbas Änglar vill hjälpa till där vårt samhälle inte har ett naturligt skyddsnät för våra barn. Var detta skyddsnät saknas är det du som söker som talar om för oss. Ansökningsperiod 1 september – 31 december. Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt. Vilka som valts ut till att få en änglagåva kommer att tillkännages på årsdagen av händelsen på Drottninggatan, den 7 april. Mottagaren kan vara anonym.

Gåvor till stiftelsen är av oerhört stor betydelse då Ebbas Änglar är en insamlingsstiftelse och dess existens är beroende av era gåvor. Tillsammans kan vi göra skillnad för de barn som av egen kraft inte har möjlighet att utveckla sin talang och sina ambitioner!

Stiftare till Insamlingsstiftelsen Ebbas Änglar – till minne av Ebba Åkerlund är Ebbas mamma, Jeanette Åkerlund.

Ebbas föräldrar har varit separerade sedan Ebba föddes och de valde då en väg framåt i livet på varsitt håll. Föräldrarna har nu valt att starta varsin stiftelse till minne av Ebba. De två stiftelserna har olika ändamål vilket innebär att de inte konkurrerar på något sätt utan istället bidrar till att de når en bredare skara barn och därför har möjlighet att hjälpa fler barn i Sverige.