ÄNGLAGÅVA2018-03-04T06:53:47+00:00

Änglagåva

Du kan ansöka om en änglagåva. Ansökningar som kommer in ska gälla barn som inte ännu fyllt 18 år. Fyller barnet 18 år efter ansökningsperiodens slut och innan årsdagen/utdelning så godkänner vi det. Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt. På årsdagen av händelsen på Drottninggatan, den 7 april, kommer Ebbas Änglar att tillkännage vem eller vilka som valts ut till att få en änglagåva. Mottagaren kan vara anonym.

Ansökningsperiod 1 september – 31 december.
Det kommer under den perioden finnas ett ansökningsformulär att fylla i på den här sidan.