Om Ebbas Änglar

Stiftelsen

Stiftare till Insamlingsstiftelsen Ebbas Änglar är Ebbas mamma, Jeanette Åkerlund

Insamlingsstiftelsen Ebbas Änglar – till minne av Ebba Åkerlund verkar till förmån för barn i Sverige som saknar ekonomiska förutsättningar att utveckla sin talang och sina ambitioner inom främst det idrottsliga eller kulturella området.

Ebbas Änglar kommer också att ha möjlighet att en gång per år dela ut en änglagåva till en redan befintlig hjälporganisation med upp till 40 % av insamlade medel.

Verksamheten i Insamlingsstiftelsen Ebbas Änglar – till minne av Ebba Åkerlund baseras på gåvor från privatpersoner, företag och organisationer. Stiftelsen har medvetet valt att hjälpa barn lokalt. Det finns många insamlingar och hjälporganisationer till förmån för barn som har det svårt utanför Sveriges gränser. Ebbas Änglar vill därför fokusera på det behov av hjälp som finns i vår närhet.

En änglagåva kan sökas av dig som har ett barn i din närhet som du anser behöver hjälp att utveckla sin talang eller att nå sina mål. Barnet ska inte ha fyllt 18 år innan ansökningstidens slut för att få ta emot änglagåvan. Ebbas Änglar vill hjälpa till där vårt samhälle inte har ett naturligt skyddsnät för våra barn. Var detta skyddsnät saknas är det du som söker som talar om för oss. Ansökningsperiod 1 september – 31 december. Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt. Vilka som valts ut till att få en änglagåva kommer att tillkännages på årsdagen av händelsen på Drottninggatan, den 7 april. Mottagaren kan vara anonym.

Gåvor till stiftelsen är av oerhört stor betydelse då Ebbas Änglar är en insamlingsstiftelse och dess existens är beroende av era gåvor. Tillsammans kan vi göra skillnad för de barn som av egen kraft inte har möjlighet att utveckla sin talang och sina ambitioner!

Stiftelsens Styrelse

Styrelsen är sammansatt enligt nedan:

ORDFÖRANDE:
Jeanette Åkerlund

ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER:
Petra Bylger
Brit Stakston
Ann-Charlotte Jirhage
Tony Jirhage

SUPPLEANT:
Teresa Castenfors

Du kontaktar styrelsen genom att FYLLA I VÅRT FORMULÄR
Vi besvarar alla frågor så fort vi kan.
Adress:
Insamlingsstiftelsen Ebbas Änglar
c/o Åkerlund
Essingestråket 44
112 66 Stockholm
Organisationsnummer: 802480-7441

LADDA NER STADGAR
LADDA NER UPPROP
ÅRSREDOVISNING 2022
ÅRSREDOVISNING 2021
REVISIONSBERÄTTELSE 2022
REVISIONSBERÄTTELSE 2021
ÅRSREDOVISNING 2020
REVISIONSBERÄTTELSE 2020
ÅRSREDOVISNING 2019
ÅRSREDOVISNING 2018
REVISIONSBERÄTTELSE 2018

Ebbas Änglar AB
I syfte att frigöra insamlingsstiftelsen från moms och andra skatter startades ett driftbolag, Ebbas Änglar AB, 2020.
Fr.o.m. 2021-01-01 sker därför all form ​av försäljning genom driftbolaget. Donationer till stiftelsen berörs inte av detta utan kommer fortfarande att gå in på insamlingsstiftelsens konto.

Aktiebolagets Styrelse
Styrelsen är sammansatt enligt nedan:

ORDFÖRANDE:
Jeanette Åkerlund

ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER:
Petra Bylger
Ulf Berlin

Du kontaktar styrelsen genom att FYLLA I VÅRT FORMULÄR
Vi besvarar alla frågor så fort vi kan.
Adress:
Ebbas Änglar AB
c/o Åkerlund
Essingestråket 44
112 66 Stockholm

Organisationsnummer: 559248-6442