Nu har ansökan till Änglagåva öppnat

//Nu har ansökan till Änglagåva öppnat

Nu har ansökan till Änglagåva öppnat

Du kan ansöka om en änglagåva. Ansökningar som kommer in ska gälla barn som inte ännu fyllt 18 år. Fyller barnet 18 år efter ansökningsperiodens slut och innan årsdagen/utdelning så godkänner vi det. Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt. På årsdagen av händelsen på Drottninggatan, den 7 april, kommer Ebbas Änglar att tillkännage vem eller vilka som valts ut till att få en änglagåva. Mottagaren kan vara anonym.

Mer info/ansökan
2018-09-01T05:46:05+00:00