Styrelse

Stiftare till Insamlingsstiftelsen Ebbas Änglar är Ebbas mamma, Jeanette Åkerlund.

Insamlingsstiftelsen Ebbas Änglar verkar till förmån för barn i Sverige som saknar ekonomiska förutsättningar att utveckla sin talang och sina ambitioner inom främst det idrottsliga eller kulturella området.

Styrelsen är sammansatt enligt nedan:

ORDFÖRANDE:
Jeanette Åkerlund

ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER:
Anna-Karin (Caisa) Sehlmark
Petra Bylger
Jonas Ekstam

SUPPLEANGER:
Sebastian Kollberg
Teresa Castenfors

Stiftelsens styrelse arbetar enligt stadgarna helt ideellt utan styrelsearvode.

Du kontaktar styrelsen genom att FYLLA I VÅRT FORMULÄR
Vi besvarar alla frågor så fort vi kan.