Tack för din ansökan!

Vi kommer att meddela vårt beslut under februari/mars. Behöver vi dessförinnan komplettera din ansökan
av någon anledning så hör vi av oss.

Med vänlig hälsning

Ebbas Änglar
Styrelsen